Ann Heberlein

Nu är 2011 slut bestämmer jag

Ni vet att jag är lite list- och statistikberoende och även december måste ju utvärderas så klart. Allt för att den perfekta topplistan för 2011 ska kunna fixas. Mats Kamp, Mats Johnson Jag kommer sen, Eva Wiklund Mirakel, Renate Nedregård Slutet på Mr Y, Scarlett Thomas När börjar det riktiga livet, Fredrik Lindström Våra kyssar är avsked, Nina Bouraoui Ett gott liv, Ann Heberlein Mörk jord, Belinda Bauer En m3 jord, Sören Bondeson Brev …

Nu är 2011 slut bestämmer jag Läs mer »

Eudaimonia, vad är det egentligen?

eudaimonism (av grek. eudaimoni´a ’lycka’, ’lyckligt tillstånd’),eudemonism, filosofisk åsikt enligt vilken det yttersta målet är – eller bör vara – lyckan. Olika tänkare har haft olika uppfattning om vari lycka består och om den rätta vägen att uppnå den. Enligt somliga består den i njutning på kortare eller längre sikt och i mer eller mindre förfinad form (”hedonism”). Enligt vissa filosofer är ett i bästa mening lyckligt liv samtidigt ett liv styrt av höga etiska och samhällsmoraliska …

Eudaimonia, vad är det egentligen? Läs mer »

Okej, jag kanske ska vara nöjd

Den som är tillfreds söker inga svar. Hon behöver inte leta. Den lycklige ställer inga frågor. Den lycklige har funnit sitt svar och det svaret är sällan något att skriva om. Lyckan tycks nämligen vara tämligen banal. […] Olyckan, lyckans motsats, är däremot dramatisk. Sjukdomen som river sönder det begripliga och skymmer solen och gör livet svart och tomt och ensamt. Förlusterna, sveken, skulden och skammen. Det är svårt att vara en god människa …

Okej, jag kanske ska vara nöjd Läs mer »

Knausgård väcker känslor

Jag har inte läst Min Kamp, egentligen av två anledning: 1. jag blev trött på boken redan innan den kom ut på svenska och 2. det faktum att memoarer inte brukar vara min grej. Möjligen har jag fel och jag har gått från att vara helt ointresserad till att bli lite nyfiken. Främst eftersom författaren gjorde ett trevligt intryck i Babel, men också för att fatta grejen. Någonting speciellt måste denne man ha, då …

Knausgård väcker känslor Läs mer »

Den sjätte stolen

Idag har Svenska Akademien sitt första möte efter sommaren och deras första viktiga uppgift blir att välja en ny ledamot till stol nummer 6, som tidigare var Birgitta Trotzigs. Sven Hedins gamla stol är det också. Mina ursprungliga kandidater gillas inte av DN i alla fall. Jag hoppas på Yvonne Hirdman eller Staffan Göthe. Tidigare önskade jag också att Ann Heberlein eller Bodil Malmsten  blev aktuella men, som Petter så riktigt påpekade, är det kanske …

Den sjätte stolen Läs mer »

Att välja en ständig

Då akademiledamoten Birgitta Trotzig avled i sommar ska nu en ny väljas. Det blir akademins viktigaste uppgift vid höstens öppnande, vid sidan av att utse en nobelpristagare så klart. Som Peter Englund påpekar är kanske valet av ledamot viktigare, då en pristagare som missats kan få priset nästa år. Vem ska då ta plats på stol nummer 6? Jag önskar att det blir Yvonne Hirdman eller Bodil Malmsten, men jag tror att det är …

Att välja en ständig Läs mer »

Rulla till toppen