Att välja en ständig

Då akademiledamoten Birgitta Trotzig avled i sommar ska nu en ny väljas. Det blir akademins viktigaste uppgift vid höstens öppnande, vid sidan av att utse en nobelpristagare så klart. Som Peter Englund påpekar är kanske valet av ledamot viktigare, då en pristagare som missats kan få priset nästa år. Vem ska då ta plats på stol nummer 6? Jag önskar att det blir Yvonne Hirdman eller Bodil Malmsten, men jag tror att det är …

Att välja en ständig Läs mer »