Det Strindberg var arg på

4cd79b87fa9c05

I August Strindbergs lilla katekes för underklassen skriver författaren om överklassen och underklassen och varför den lilla majoriteten tycker sig ha rätt att förtrycka majoriteten. Genom frågor och svar ger han sig vår syn på samhället. En del har förändrats, eller rättare sagt, en del förändrades, men tyvärr har dagens samhälle många likheter med det samhälle Strindberg beskriver.

Jag gillar konceptet med att själv besvara frågor som definitivt är värda att ställa. Det är ett effektivt och tydligt sätt att få fram sitt budskap. Ibland är svaren mycket korta, ibland mer utförliga. Har månne Questionbooks inspirerats av den gamle Strindberg?

Jag bjuder på några favoriter:

Vad är Utrikes Politik?

Samarbetet mellan de olika nationaliteternas överklasser.

Vad är ekonomi?

En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete.

Vad kallas frukten av underklassens arbete?

Kapital

Vad är moral?

En rättskänsla som av överklassen diciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt.

 

Karneval har gett ut en bok med dubbla framsidor. Göran Greider bidrar i en del av boken med Liten katekes för de ännu vanmäktiga och han är ännu argare än Strindberg någonsin var. Jag håller med honom i mycket, som att det är illa att samhällets klyftor ökar. Jag tror dock inte att revolution är lösningen. Kanske hade det varit mer effektivt att låta Strindbergs katekes stå för sig själv. Parallellerna till dagens samhälle gör läsaren minst lika bra utan att Greider skriver oss på näsan. Därmed inte sagt att Greider har fel.

Att läsa Strindbergs katekes skulle vara ett utmärkt gemensamt projekt i svenska, samhällskunskap och historia. Hur såg det samhälle Stridberg levde i ut? Är hans kritik befogad? Och vad har tagit åt Göran Greider, är det verkligen så illa som han påstår?

 

1 reaktion på ”Det Strindberg var arg på”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen
%d