Om prostitution och trafficking

FN:s kvinnokonvention antogs i december 1979 och jag har under dagen uppmärksammat artiklar ur den. Här följer en av de absolut viktigaste:

 

Artikel 6 – Prostitution och handel med kvinnor
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.

 

Trafficking är den tredje största form av organiserad brottslighet enligt Unicef och inbringar en massa pengar för dem som står bakom. För de kvinnor och barn som utsätts för trafficking finns det inga pengar att hämta.

Många av dem som utsätts för människohandel tvingas till prostitution, men det är inte bara en europeisk företeelse. Från Vietnam luras unga flickor och kvinnor till Kina där de inte får de hotelljobb de lovats, utan placeras på bordeller. Läs mer om det här.

Trafficking är en av de mest utbredda formerna av våld mot kvinnor och också en av de våldsammaste, allt enligt Amnesty. Många av de mänskliga rättigheterna kränks, inte bara denna artikel i Kvinnokonventionen.

 

Scroll to Top
%d bloggare gillar detta: