Om prostitution och trafficking

FN:s kvinnokonvention antogs i december 1979 och jag har under dagen uppmärksammat artiklar ur den. Här följer en av de absolut viktigaste:   Artikel 6 – Prostitution och handel med kvinnor Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.   Trafficking är den tredje största form av organiserad brottslighet enligt Unicef och inbringar en massa pengar för dem som står bakom. …

Om prostitution och trafficking Läs mer »