Hur jämställd är världen?

 

Att själv få bestämma över sin kropp, att kunna påverka sitt liv och kunna göra sin röst hörd i det samhälle man lever i, är grundläggande mänskliga rättigheter som fortfarande är avlägsna för många kvinnor.

 

Idag är det Internationella Kvinnodagen, som ni säkert redan märkt här i bloggen. En dag att fira de framsteg som gjort för kvinnors och flickors rättigheter, men kanske framför allt en dag att uppmärksamma det som fortfarande finns kvar att göras. TV4 uppmanar oss att sprida budskapet om situationen runt om i världen och genom att göra ett test som Action Aid satt ihop och sedan sprida det på t.ex. Facebook hjälper du till på ett mycket enkelt sätt.

Att så lite som 1% av världens förmögenheter ägs av kvinnor är helt sanslöst och så länge flickor inte får rätt till utbildning, så länge kvinnor inte anses vara lika mycket värda som män, kommer ingenting att förändras.

Tänk att vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor är våld i hemmet. Det går inte ens att förstå. Det går inte heller att försvara eller förklara.

Redan innan flickor föds är de i underläge. Många blir inte födda alls, utan väljs bort efter könstester. Om de föds får de många gånger ett tufft liv. På Unicefs hemsida går att läsa att flickor ofta ammas kortare tid än pojkar, att de får sämre omvårdnad, inte blir vaccinerade i samma utsträckning, inte får rätt till utbildning och inte sällan blir bortgifta tidigt och får då inte heller fortsatt rätt att bestämma över sina liv.

Det finns en särskild kvinnokonvention som innehåller artiklar kring kvinnors rättigheter, som alla är värda att uppmärksamma. Sverige var det första landet som undertecknade konventionen 1980 och nu har 186 länder gjort detsamma, dock har flera gjort det med omfattande reservationer. USA tillhör de länder som inte anslutit sig.

Under dagen kommer jag att publicera några av de 16 huvudartiklarna.

Här följer de två första:

Artikel 1 – Definition av diskriminering
Diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Artikel 2 – Skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor
De stater som har anslutit sig till Kvinnokonventionen, dvs. konventionsstaterna, är skyldiga att avskaffa all diskriminering av kvinnor samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Principen om jämställdhet ska införas i den nationella lagstiftningen.


 

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: