Att välja en ständig

Då akademiledamoten Birgitta Trotzig avled i sommar ska nu en ny väljas. Det blir akademins viktigaste uppgift vid höstens öppnande, vid sidan av att utse en nobelpristagare så klart. Som Peter Englund påpekar är kanske valet av ledamot viktigare, då en pristagare som missats kan få priset nästa år.

Vem ska då ta plats på stol nummer 6?

Jag önskar att det blir Yvonne Hirdman eller Bodil Malmsten, men jag tror att det är osannolikt att i alla fall den senare accepterar uppdraget. Hirdman för den kvinnohistoriska kunskap hon har och för att hon är en bra författare, Malmsten för att hon är en ordkonstnär utöver det vanliga.

Andra tänkbara?

Det hade varit spännande med en yngre förmåga. Varför inte Ann Heberlein. Eller kanske en dramatiker som Staffan Göthe.

Vem hoppas du på? Vem tror du att det blir?

 

Läs också:

15 comments