Halvårsutvärdering 2023

Halva året har gått och det är dags att sammanfatta läsningen så här långt och läget i de läsutmaningar jag gett mig själv. Målet är att 2023 läsa 132 böcker, vilket är 11 i månaden. Hittills har jag hunnit med 65 böcker och då har semestern just börjat, vilket gör att jag ligger bra till. Även den geografiska utmaningen ligger i fas, då jag läst böcker av författare från 13 av 26 länder, men …

Halvårsutvärdering 2023 Läs mer »