Bokprovning årgång 2020

För den som, liksom jag, läser mycket för barn- och ungdom är Bokprovning ett intressent koncept. Här presenteras tendenser i utgivningen av barn- och ungdomsböcker under 2020. Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, bibliotekarier på Svenska barnboksinstitutet bjuder på en massa statistik, men också tankar kring innehåll och teman. Det är inget kvalitetsurval, utan mer av en kartläggning. På SBI:s hemsida finns ännu mer information.

2037 tryckta böcker ligger till grund för Bokprovningen och efter en stadig uppgång gällande utgivningen har de senaste tre åren minskat. Det talades tidigare om en överutgivning och förlagen tjänade lite på varje titel. Under pandemin har bokförsäljningen ökat, men då främst inom de digitala tjänsterna för ljus- och e-böcker.

Bilderböcker, ungdomsböcker och översatt litteratur minskar mest och skillnaden mellan den svenska och den översatta litteraturen blir allt större. Det här märks tydligt tycker jag och framför allt översätts väldigt få bra, ungdomsböcker. Svenska titlar säljer mest, vilket säkert är en förklaring. Av de översatta böckerna är 64% skrivna på engelska och därefter kommer franska och sedan de nordiska språken. Få böcker skrivna utanför Europa når hit och det verkar inte bli bättre 2021. Hittills i år har endast en bok från ett icke-europeiskt språk registrerats. Däremot har utgivningen i Sverige på stora invandrarspråk och de officiella minoritetsspråken ökat. Då är det etablerade författares böcker som översätts på svenska.

Pandemiböcker är en tydlig trend inom främst barnlitteraturen, både i skönlitteratur och fackböcker. Dels böcker som hade en tydlig koppling till pandemin, men också böcker där covid-19 eller Corona inte nämns. Böcker som skrevs innan pandemin, men på grund av den blev kusligt aktuella. Magnus Nordins serie zonen som inleds med Röd zon är ett exempel på det. Många är böckerna med ett tydligt  pedagogiskt anslag som handlar om saker som vikten av att tvätta händerna. Faktaböcker om pandemier kom också ut och till och med Bert skriver om covid och karantän i sin senaste dagbok. I spåren av covid-19 har många fått nya vanor och intressen och en spaning är att det kommer flera böcker 2021 om fjällvandring och odling.

Tydligt är trots allt att innehållet 2020 är ganska likt det som funnits tidigare år. Många djur, speciellt hundar, fanns i böcker för barn upp till 12 år. För äldre handlar det mer om kärlek, hbtqi och överlevnad ofta med fokus på fantasy. Även böcker med hbtqi-tema för yngre barn blir vanligare, både i kapitelböcker och böcker för mellanåldern. Som exempel ges Ett rum till Lisen av Elin Johansson, Ellen Svedjeland och Emma AdBåge. En annan ganska oväntad trend är käpphästar som dyker upp både i skönlitteraturen och faktaböckerna.

Fler trender 2020:

Natt, mörker och skräck var stort i barnböcker.

I kategorin kapitelböcker gavs det i princip bara ut böcker i redan existerande serier. Detsamma gäller i böcker för mellanåldern.

Ungdomsböcker präglas av idyllfobi och det är precis som i bilderböckerna mycket mörker men också våld.

Faktaböcker då? Där var det mycket bajs, något som skapade debatt i media.

 

 

 

 

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: