Bokprovning

Dags för bokprovning

Att gå på bokprovning brukar vara trevligt och därför prioriterade jag att lyssna på Sofia Gydemo och Sara Lafoile som pratar om trender i den svenska barn- och ungdomsboksutgivningen främst från 2021, men också lägga lite fokus på 2022. Seminariet tar avstamp i Svenska barnboksinstitutets Bokprovning årgång 2021. Först konstateras att utgivningen ökade för första gången på några år. En annan trend är att de böcker som är utgivna på svenska gått om de …

Dags för bokprovning Läs mer »

Bokprovning årgång 2020

För den som, liksom jag, läser mycket för barn- och ungdom är Bokprovning ett intressent koncept. Här presenteras tendenser i utgivningen av barn- och ungdomsböcker under 2020. Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, bibliotekarier på Svenska barnboksinstitutet bjuder på en massa statistik, men också tankar kring innehåll och teman. Det är inget kvalitetsurval, utan mer av en kartläggning. På SBI:s hemsida finns ännu mer information. 2037 tryckta böcker ligger till grund för Bokprovningen och efter …

Bokprovning årgång 2020 Läs mer »

Scroll to Top