Till den som läsning berör

Många seminarier om läsning för min del denna dag. Emma Leijnse, journalist på Sydsvenskan som ofta skriver om skolan, leder samtalet med Maria Heimer, skolbibliotekarie och författare, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund och Johan Unenge, tecknare, författare och Sveriges första läsambassadör.

Vi måste börja redan innan barnen föds, säger Heimer och talar om vikten av att prata läsning på Mac, BVC, Öppna förskolan, inom idrottsrörelsen och inte minst i skolan. Johan Unenge lyfter statistik som skrämmer, som att endast 50% av föräldrarna läser för sina barn, men också att färre lärare ser sig som läsare och satsningar på skolbibliotek måste prioriteras.

När inte alla föräldrar kan läsa är det självklart allt viktigare att skolan kompenserar och även att vuxenutbildningen jobbar med vårdnadshavare så att fler får ett språk. Skolan har ett ansvar som de inte kan bortse ifrån, säger Nilsson.

Vad är det ultimata argumentet för att föräldrar ska läsa för sina barn?, frågar Leijnse. Unenge drar paralleller till hur mycket tid som läggs på idrott och att föräldrarna är beredda att motivera sina barn där. Samma borde gälla för språkutvecklingen och kanske är då kombinationen idrott och läsning bra, säger Unenge och Nilsson lägger till att kunskaper om hur viktig läsningen faktiskt är måste ut till alla föräldrar.

Läsning kräver förberedelse, säger Heimer och poängterar vikten av medvetenhet även när det gäller högläsning. Det är lättare att läsa bra om man övat och dessutom lättare att ge eleverna förförståelse, ställa relevanta frågor och skapa samtal.

Litteraturen behöver vara ny och relevant, frontas så att barnen blir intresserade. Är böckerna gamla och slitna väcks inte intresset varje dag. Att böckerna finns i olika miljöer, t.ex. böcker om djur i en djurmiljö och böcker om byggande i byggmiljö, är också viktigt.

Mycket har förändrats i svensk skola, påpekar Nilsson, när Leijnse berättar om ett mail hon fått av  en lärare som undervisade i år ett och två på den tiden då det fanns tid att lyssna på varje barns läsning varje dag. Det handlar dels om att utbildningen för lärare förändrats på så sätt att lågstadielärarutbildningen försvann under en period. Många barn möter obehöriga lärare, tiden finns inte varken för screening eller för att möta varje barn i dennes läsutveckling.

Ledarkapet har också en enorm betydelse, menar Matz Nilsson och trycker på att rektor är ansvarig för att se till att elever får den hjälp de behöver och har lärare som har adekvat utbildning och kunskap. Det finns väldiga brister i svensk skola, in minst gällande tidiga insatser och fokus på läsning. Att vi har välutbildade lågstadielärare med gedigna kunskaper om läsinlärning är också centralt.

Finns inte en intresse för läsning hos lärare och skolledare är det lätt att den försvinner från skolan, säger Unenge och menar att det krävs en förändring i inställning både hos lärare och elever. Läsning måste ses som något som både är roligt och viktigt. Så är det inte nu. Heimer lyfter vikten av att läsa även inom fritidsverksamheten och att det finns ett skolbibliotek att samarbeta med. Hos skolbibliotekarier måste väl ändå läsintresset vara centralt, tänker jag. Heimer trycker också på vikten av läsande förebilder och levande samtal kring litteratur inte bara mellan svensklärare och elev, utan mellan många olika vuxna i skolan.

Unenge berättar om ett projekt kring basket och böcker i Biskopsgården. En basketplan där det också fanns böcker och där de lokala poliserna fanns med på plan. Att göra böcker tillgängliga är viktigt och dessutom förmedla att det roligt, inte bara nyttigt. Läsning tillsammans är också något som är viktigt, säger Unenge, och hänvisar till en undersökning som visar att ungdomar tycker att dataspel är roligt för att det är socialt och något man gör gemensamt.

Allt kan inte heller skötas av ideella organisationer eller av skolan, utan även näringslivet, säger Unenge. Förlagen tjänar förvisso pengar på böcker, men det betyder inte att ett samarbete med dem är fel.

Har du tillgång till Bokmässan Play kan du ta del av seminariet här.

1 reaktion på ”Till den som läsning berör”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: