Det livslånga läsandet

Årets första seminarium handlar om läsning och de medverkande är Martin Widmark, Olli-Pekka Heinonen, Katarina von Numers-Ekman, Helén Ängmo och Anders Eriksson. Ett samtal med svenska och finska perspektiv där de senare når högre resultat än vi gör här. Visst såg det lite bättre ut med läsförståelsen i senaste PISA, men det är för tidigt att säga att det verkligen är ett trendbrott.  Att ha en läsande kultur är viktigt. Att föräldrar läser för …

Det livslånga läsandet Läs mer »