Vad är bildning?

Huvudtemat på årets Bokmässa är bildning och jag har under de senaste veckorna funderat en hel del på innebörden av ordet. Det hela började med att mina elever fick uppgiften att läsa en kortroman av Selma Lagerlöf och då startades ett samtal om kanon och bildning som klassiker kan ge. Något senare läste vi tillsammans en kultursidetext om hur diskussionerna gick i Svenska Akademien när Selma Lagerlöf fick Nobelpriset i litteratur. Texten innehöll så många ord som var svåra för mina elever och flera ifrågasatte vitsen av att lära sig ”gamla” ord. Andra såg det som något de ville lära sig, men ännu inte kunde. För mig är det allmänbildning, men jag började fundera på om den yngre generationen kanske såg annorlunda på det.

Förra lektionen bad jag eleverna att först enskilt och sedan i mindre grupper diskutera orden bildning, allmänbildning, litterär kanon och klassiker. När de fick dela med sig av sina samtal framkom en oväntat konservativ syn på vad bildning och allmänbildning är. Dessutom var det tydligt att gränsen mellan de två var ganska flytande.

Bildning är sådant man läser sig till, en teoretisk kunskap som är djupare än den kunskap som räknas till allmänbildning. Det var en definition de flesta var överens om. Ämnen som historia, litteratur, samhällskunskap, geografi och naturkunskap nämndes. Många ansåg att studierna på gymnasiet i många fall ger bildning, medan grundskolan handlade mer om allmänbildning. Att få behörighet från grundskolan ”kunde vara något slags kvitto på att man ändå kunde det som är allmänbildning”. Det är viktigt att kunna ”lite om klassisk musik, konst och litteratur, viktiga huvudstäder, kända politiska ledare och en del historia.” Sedan är det också viktigt att hänga med i nyheterna och i vad som händer i världen. Däremot går det utmärkt att ”få F i alla ämnen och ändå vara allmänbildad”, då det främst handlade om ett intresse och inte ”bara” att plugga till proven.

Att vara allmänbildad har hög status och eleverna var ganska tydliga med att det märks vilka som är det eller inte. Det går inte att diskutera på samma sätt med någon som inte är allmänbildad, menade någon och gav som exempel att den som hängt med i skolan och dessutom hade ett intresse av att lära sig saker, kunde se fler perspektiv och kunna dra slutsatser. Att vara/bli bildad är något som många strävar efter. Eftersom det krävs en del livserfarenhet för att bli riktigt bildad är de kanske inte där ännu, men att bli riktigt bra på något lockar de flesta. ”Man ska vara lite nördig”, sa någon och menade det som en komplimang. Att googla och försöka lära sig mer är status och när all information finns gäller det att utnyttja den möjlighet som internet ger.

Vi googlade tillsammans efter olika definitioner av bildning och stötte på ordet kultiverad. Innan de fått betydelsen spånade de kring kultivera, som att odla och kopplade även till kultur. Någon som är kultiverad är en som ”går på opera regelbundet, läser tidningar och böcker och skit”.

Fler citat om bildning:

”En person som vet mer än grundläggande saker inom ett specifikt ämne.”

”Man är smart och har ett utvecklat tankesätt.”

”Att kunna förstå världen och ta till sig information.”

”Kunskaper man läser sig till.”

”specialiserad”

 

Och om allmänbildning:

”Det man lärt sig i skolan.”

”Sånt man har användning för.”

”Att kunna lite om det mesta.”

”Att kunna fakta utantill.”

 

Att man blir bildad av att läsa var ganska självklart. Däremot blir det tydligt att ganska få läser speciellt mycket. De som läser gör det ofta och mycket, men många läser inte alls. Däremot börjar det väckas ett sug efter att faktiskt upptäcka klassiker och det tycker jag självklart är roligt. Någon direkt kanon var ingen speciellt sugen på, men gärna en lista som de själva kan välja ifrån. Det är svårt, men nyttigt och bra att läsa gamla böcker, men de måste vara relevanta fortfarande. Just tidlösheten lyfts fram som mycket viktig i mötet med klassiker och det är en utmaning att hitta rätt bok till rätt elev. Speciellt till de elever som inte är läsvana. Det finns några säkra kort, som jag samlat här. Böcker som alltid verkar funka.

 

 

 

 

 

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: