Att arbeta med lättläst i klassrummet


Två lärare och författare möts i ett samtal om lättlästa böcker. Det är Annelie Drewen och Sara Lövestam, som båda skriver bra och lättlästa böcker. 

Sara Lövestam har skrivit om sina egna böcker till lättläst format och inte skrivit något lättläst från början. Det positiva då är att hon har ert synopsis som mall, men det är inte bara att skriva om rakt av. 

Annelie Drewsen skriver lättlästa böcker i original och även böcker för barn och unga som inte har etiketten lättläst. Till skillnad från ”vanliga” böcker. 

Lövestam funderar kring begreppet ”svårläst” som behövs för att definiera normen, där ”lättläst” är det som bryter normen.

Lövestams och Drewsens lättlästa böcker skiljer sig åt, kanske för att Lövestam skriver för vuxna och Drewsen för yngre läsare. Båda skriver dock för elever som har svenska som andraspråk. 

Lättlästa böcker är snabblästa, men det är viktigt att de som inte läser dem lika snabbt faktiskt får läsa en ”riktig” och fin bok som kan hjälpa till att bygga upp en ovan läsares självförtroende. Varje ord blir mer betydelsefullt i en lättläst bok, påpekar Lövestam och läser en kort mening ur en av sina böcker, som i original blir ett långt stycke. Drewsen påpekar att de korta meningarna och detaljerna är så viktiga för läsaren och för i inlevelsen.

Kopplingen till poesi är tydlig, säger både Lövestam och Drewsen. När kärnan ska hittas blir det nästan som poesi. Dagboken är Drewsens kanske mest lättlästa bok och den handlar om en elev på Språkintroduktion. Om att ha ett fungerande språk, kanske vara vana att skriva och skapa med ord, men att bli som ett barn i Sverige för att språket inte finns där.

Lövestam påpekar att det är viktigt att det lättlästa fortfarande är komplexa. Det är inte tänkandet som saknas, utan orden. Drewsen berättar om hur hon läst Lövestams lättlästa bok om Kouplan med elever och haft väldigt många samtal kring innehållet. Med litteraturen i klassrummet kommer elevernas erfarenhet fram på ett annat sätt än med ”bara” läroböcker. Att det finns böcker för de som varit kort tid i Sverige är viktigt. Att böckerna är skrivna för dem, handlar om dem och gör dem till en del av litteraturen. Det handlar ofta om att lättlästa böcker blir ett steg på vägen tillbaka till litteraturen. 

Nypon förlag har gett ut Annelie Drewsens Spring, Amina på arabiska, engelska och somaliska. Då kan elever som verkligen är helt nya i Sverige ändå vara med i en gemensam läsning. Då kan de t.ex. läsa på sitt modersmål helt eller delvis, för att sedan har ett boksamtal på svenska. 

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: