Varför en kvinnodag?

8mars

Internationella Kvinnodagen handlade från början en socialistisk kamp för kvinnors rättigheter, men 1977 beslutades om en resolution i FN gällande en Internationell kvinnodag, som firades officiellt första gången 8 mars 1978. Dagen är till för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. I många länder är det en nationell helgdag. Det är också dagen då män brukar hävda att det behövs en Internationell mansdag. Kör säger jag, det finns många ojämlika situationer för män i världen, men om det finns 364 andra dagar att välja på kanske det funkar att ta någon av dem.

På FN:s hemsida går det att läsa om målet att världen år 2030 ska vara jämställdhet, som en del av Agenda 2030. Texten inleds:

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Vidare beskrivs vikten av att våld mot kvinnor upphör, att jämställdhet i hemmet uppnås för att en ojämlikhet i hemmet ofta leder till att flickor och kvinnor får mindre möjligheter till utbildning och/eller yrkeskarriär. Ännu är det så att kvinnans sfär är i hemmet, inte bara i länder långt borta, utan ofta även här. Det är svårt för kvinnor att arbeta om de samtidigt står för en större del av det oavlönade arbetet i hemmet. Det handlar dock inte bara om individens frihet, utan om att samhällets strukturer måste förändras. Ett jämställt och jämlikt samhälle fungerar bättre gällande välstånd och ekonomi. Inte så konstigt då alla människor kan bidra med sin kunskap och sina erfarenheter.

Tills dess att kvinnor har samma möjligheter och rättigheter som män behövs Internationella Kvinnodagen. Jag hade gärna sett att den skrotades, att vi redan nått jämställdhet. Tyvärr är det inte så.

2 reaktioner på ”Varför en kvinnodag?”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: