Dag: 14 april 2013

Vem var Sophie Elkan?

Jag läser Eva Helen Ulvros biografi om Sophie Elkan, som koncentrerar sig på hennes liv under några decennier kring förra sekelskiftet. I inledningen poängterar Ulvros att hon vill bryta mot den bild av Elkan som Elin Wägner tecknar i sin biografi om Selma Lagerlöf. Trots att biografin som helhet är bra, menar Ulvros att bilden av Elkan är väldigt negativ. Andra forskare lyfter dock fram Elkans betydelse för Lagerlöfs författarskap. Som jag tidigare skrivit …

Vem var Sophie Elkan? Läs mer »

Scroll to Top