Dag: 18 augusti 2012

Kolla, kolla, kolla, kolla!

Ny bok av Nick Hornby, om läsning, med den underbara undertiteln Notes from the Reading Life of a Celebrated Author Locked in Battle with Football, Family, and Time Itself. Måste läsas! Och troligen köpas. Bokmässan och English Bookshop here I come.

Jo tack, ibland funkar minnet bra

Annika undrar den här veckan hur vi kommer ihåg det vi tänker skriva om böcker. Om vi antecknar under läsningen, viker hundöron, eller helt enkelt bara lägger det på minnet. Det är perfekt att läsa e-böcker, då både Bluefirereader på paddan och min Letto har funktioner för att anteckna. På Letton går det dessutom att stryka under och markera stycken under läsningen. Det gillar jag. Visserligen är det långt ifrån alltid jag går igenom …

Jo tack, ibland funkar minnet bra Läs mer »

Scroll to Top