Om rätten till läsning

Självklart går det bra att leva utan att kunna läsa. Självklart finns det andra saker som är viktigare, som vatten, mat och sömn. I Sverige där nästan alla får de mest grundläggande behoven tillgodosedda, måste dock läsförmågan ses som en viktig, mänsklig rättighet. Centrum för lättläst ger ut boken Vi dricker te och lär oss e, som handlar om hur 16 kvinnor, alla analfabeter, lärt sig läsa med hjälp av en annorlunda och kreativ …

Om rätten till läsning Läs mer »