Uppmanar islam till våld? 

Adonis och Houria Abdelouahed samtalar kring denna väldigt provocerande titel, som kopplas till Adonis nya bok Våld och islam. Samtalet tolkas av Akho Ioussef.

Adonis menar att alla monoteistiska religioner bygger på våld, även i Bibeln finns våldet närvarande och under Medeltiden byggdes kyrkan med våld. Islam är en variation av Judendom och vilar också på våld. Med våld syftar han inte bara på fysiskt våld, utan också verbalt våld. Tungans våld är likställt med händers våld, säger han och citerar en arabisk poet. Varje monoteistisk religion eliminerar det som funnits innan och säger att deras centrala profet är den sista och ger därmed den sista sanningen. Den som inte tror på det, tror inte heller på sanningen. Alla monoteistiska religioner har utövat våld mot de som inte är med dem. Därför har samhällen som byggs på monoteistiska religioner stött ut de tänkare som inte tillhör majoriteten. Det gäller alla tre religioner, men i olika tider. 

Just nu är det de samhällen som styrs av islam som står i centrum, men Adonis påpekar att han egentligen inte säger något nytt. Det började redan renässansen, då kristendomen, eller egentligen protestantismen, började skilja mellan kyrka och stat och byggde ett civilt samhälle. Staten, inte religionen stod i centrum. Den industriella revolutionen bidrog också. Inom islam finns ännu ingen motsvarighet. Alla samhällen i arabvärlden genomsyras fortfarande av religion. Kristna medborgare har inte alltid samma rättigheter som de muslimska och kvinnor har över huvud taget inga rättigheter. Förväntningen och förhoppningen var att Arabiska våren skulle ha som mål att bygga ett civilt samhälle, men istället blev resultatet precis tvärtom och religionens kontroll över samhället blev istället större. 

Just nu mördas barn, kvinnor och män och det är viktigt att komma ihåg att alla muslimer inte deltar i detta. Det är inte heller alla muslimer som förstör kulturarvet. Tvärtom hävdar Adonis att en majoritet av invånarna i Syrien skulle föredra ett civilt samhälle om de fick bestämma. Den tolkning av islam som är i maktposition och att hävda att individer inom islam uppmanar till våld är alltså inte korrekt. Det handlar om religiös makt. Adonis är besviken på att Europa och väst inte stödjer befolkningen i kampen för ett civilt samhälle. Olja och gas prioriterades framför människor.

Houria Abdelouahed hälsar alla kvinnor och även män välkomna och vill lyfta fram just kvinnor och män som kämpar för kvinnor. Hon talar om en berättelse om Balkis och Suleiman, som i Koranen blivit en helt annat, där fokus ligger på mannens makt över kvinnan. Den är orättvis mot kvinnan, menar hon. Koranen begränsar kvinnan till en plats, något som inte gällde innan den skrevs. 

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: