Om lika villkor och kvotering

Artikel 3 – Utveckling och framsteg Konventionsstaterna skall på alla områden vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa full utveckling och framsteg för kvinnorna. Kvinnor och män ska på samma villkor få ha och utöva de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. På samma villkor säger denna text som 186 länder undertecknat. Sverige så tidigt som 1980. Ännu ser det knappast ut så i världen ens nu, mer än 30 år senare. Inte ens i …

Om lika villkor och kvotering Läs mer »