Om politiska villkor och utbildning

Fler artiklar ur Kvinnokonventionen som känns självklara och där vi i Sverige kommit ganska så långt:   Artikel 7 – Politiskt och offentligt liv Kvinnor ska på lika villkor som män få delta i landets politiska och offentliga liv genom att bland annat vara valbara och ha rösträtt.   Absolut inga problem med detta nu. Under dagen kommer jag att skriva om några av kvinnorna som var aktiva i rösträttskampen i början av 1900-talet. …

Om politiska villkor och utbildning Läs mer »