Vanliga människor

Vanliga människor är något så ovanligt som en handbok om oss som betraktar oss själva som norm och också tillhör den. Vi som är vanliga, till skillnad från de ovanliga med diagnoser som autism. Författaren Clara Törnvall, som skrivit boken, fick själv en autismdiagnos som vuxen, vilket gör att boken känns trovärdig. Trots att undertiteln är ”Autistens guide till galaxen” är det lika mycket en bok för den med en autismdiagnos som den utan. …

Vanliga människor Läs mer »