Dags för bokprovning

Att gå på bokprovning brukar vara trevligt och därför prioriterade jag att lyssna på Sofia Gydemo och Sara Lafoile som pratar om trender i den svenska barn- och ungdomsboksutgivningen främst från 2021, men också lägga lite fokus på 2022.

Seminariet tar avstamp i Svenska barnboksinstitutets Bokprovning årgång 2021. Först konstateras att utgivningen ökade för första gången på några år. En annan trend är att de böcker som är utgivna på svenska gått om de översatta böckerna. De böcker som översätts gör det främst från engelska. Den enda kategorin som inte ökar är ungdomsboken, men det handlar främst om att långt färre titlar som översätts. En trend, som jag också noterat, är att många författare förflyttar sig från att skriva för ungdomar till att skriva för mellanåldern. Marknaden och därmed lönsamheten är bättre.

Fem stora förlagsgrupper ger ut nästan 50% av barn- och ungdomslitteraturen. En trend är att de stora köper upp de mindre och en annan att hybridförlagens utgivning blir större. Väldigt många debutanter gav ut böcker 2021. Kanske en pandemieffekt då många fått lite extra tid över och en chans att skriva den där boken de tänkt på länge.

Stora teman 2021 var pandemin, miljö, aktivism och synen på kroppar. Just pandemitrenden startade redan i maj 2020 med böcker för de yngre, men har också spridit sig till böcker för äldre. Trenden avtar dock under 2022, vilket kanske inte är så konstigt.

Miljö, klimat och även natur är ett vanligt tema både i faktaböcker och skönlitteratur. En hel del ansvar läggs på läsarna att göra skillnad och påverka andra att göra detsamma. Kopplingen till aktivism är tydlig. Inom den skönlitterära ungdomslitteraturen handlar det främst om dystopier där katastrofen redan är ett faktum. En trend 2022 är barn som är superhjältar och ska rädda världen. Även här en tydlig koppling mellan klimatfrågor och aktivism.

Aktivism ses också kopplad till rasism, hbtqi och även kroppsaktivism. Icke-normativa kroppar lyfts fram, vilket skapar mer mångfald. Synen på den tjocka kroppen står i fokus i en rad böcker för barn och unga. Kommentarer och mobbning, men också en svårighet att hitta kläder. Inte sällan vänder individen eller gruppen situationen genom en kroppspositivistisk aktion. Det verkar dock inte som att trenden håller i sig 2022.

Att det just varit val märks på utgivningen för 2022. Bland annat har en del faktaböcker, men egentligen är det inte så många fler än vanliga år. Däremot har det kommit några bilderböcker om valrörelser.

Motorfordon är en annan trendspaning för 2022 och då inte bara de klassiska fordonsböckerna för yngre läsare. Ett specifikt fordon, nämligen EPA-traktorer, tar stor plats och flera av titlarna kommer ut på förlag som ger ut lättläst litteratur.

Barn- och ungdomslitteraturen är snabb att plocka upp det som händer i världen och en ökning av böcker om krig och flykt är att vänta sig även om så mycket inte märks ännu. Böcker om drottning Elizabeth II vore inte heller osannolikt att se inom kort.

Rulla till toppen
%d bloggare gillar detta: