Det är bra med utmaningar…

Naggade som mål att läsa böcker från många olika länder i år. Gärna från Sydamerika, Asien eller Afrika.

Hittills i år är nio av tolv böcker skrivna av svenska författare.

De andra författarna kommer från USA.

De tre böcker jag håller på att läsa aktivt just nu är skriva av författare från Sverige och USA?

Ett fett F än så länge alltså.

Jag skulle läsa nordiskt och har läst 0 sådana böcker. Visserligen ligger Sverige i Norden, men det räknas inte riktigt.

Jag skulle sträva efter en jämnare könsuppdelning. Kvotera in en och annan gubbe.

Av de 16 författarnamn som står på de lästa böckernas omslag är 8 kvinnor och 8 män. Utan kvotering I might add.

Klart godkänt. Värt ett A med tanke på det jämna utfallet. Härifrån kan det bara gå utför.

Jag skulle läsa hyllvärmare.

Hittills har jag läst 0 sådana.

Inget betygsunderlag alltså, vilket gör att det inte ens blir ett F.

Jag skulle läsa fler e-böcker.

Hittills har jag läst 5 sådana.

Och biblioteksböcker.

Summa 6 än så länge.

Värt ett E tycker jag nog. Eller nog förresten, det är väl ett ord som är förbjudet när det kommer till betygssättning. Väl också kanske. Och kanske.

Nu blir det nobelpristagare och då lär de vita, medelålders männen bli fler på läslistan. Bra för könsbalansen kanske, men knappast för den geografiska spridningen. Lite Sydamerika visserligen.

Hur går det med dina läslöften?

Läs också:

4 comments